Sidebar

27
, dub

BLOGEE
Typography

Jsem majitelem bronzové plakety a již několik let veden v registru dárců kostní dřeně. X odběrů krve mne vykoplo do úrovně schopného dárce na krevní destičky (Plazmaferéza) a o obyčejnou krev mé ORH- přestal být zájem a opakovaně jsem byl zván na odběr krevních destiček. Jenže....

Ačkoli jsem s darováním neměl žádný problém a jako absolutně zdraví jedinec jsem chodil rád, nejen z důvodu pravidelné kontroly zdravotního stavu, tak jsem se rozhodl skončit.

Stojí za tím menší průzkum mezi doktory, který jsem učinil při náhodné návštěvě polikliniky a nemocnice. Druhým aspektem je příhoda z posledního odběru. Touto začnu. Opět pozván na odběr destiček. Tentokrát jsem se ale rozhodl, že můj čas je drahý a hodina sezení na nepohodlném lůžku bude zaplacena, takže tento a další odběry destiček si nechám zaplatit. Moje přitroublá Vojenská zdravotní pojišťovna na mne hází bobík.  Narozdíl od ostatních pojišťoven neposkytuje pro dárce žádné vitamíny a doplňky. Tento odběr je tedy dámy bratru za 800,- Kč. A částku si rád vyzvednu v pokladně nemocnice (FN Brno-Bohunice).

Za tuto částku jsem pak do přilehlého Tesca jel nakoupit víkendovou stravu pro moji hladovou rodinu. Už minule jsem si říkal, že to nestojí za to. Mám perfektní žíly. Krev ze mne jede rekordní rychlostí a při odběrech jsem na křesle se svými 470 ml nebyl nikdy déle než 4 minuty. To sestřičky měly rády.

Na krevních destičkách to neřešíte. Krev vám jen filtrují a vrací zpět. Přátelé, hodinu sedíte a doslova cedíte krev. Ta se přesouvá přes centrifugu zpět do těla v jednotlivých etapách. Problém je bolest, která se dostává po 40 minutách. Je třeba zbylý čas vydržet v poměrně nepříjemném stavu potřeby odejít. I kvalitně napíchnutá jehla průměru palce začne úporně bolet a svalstvo paže není v pohodovém stavu, to mi věřte.

BOLEST

Že by separace krevních destiček neměla vliv na únavu stejně jako půl litru krve? Blbost. Unavený budete úplně stejně. Jenže pokud se v průběhu půl dne říznete, tak s velkou pravděpodobností vykrvácíte. Takže doporučuji cestu domů co nejbezpečnější, protože jakákoliv nehoda vás vystavuje daleko vyššímu riziku smrtelného vykrvácení. Únava se pravda dostává později, ale je podobná. Druhý den, ruka stále bolela a objevila se pořádná modřina. Třetí den se objevila další a další. Myslel jsem si, že jsem se někde bouchnul, ale nemohl jsem si vzpomenout. No a pak další a půl paže bylo modré. Takže modřinu máme za sebou a nyní se pustíme do dalšího důvodu.

DOKTOŘI KREV NEDARUJÍ

Schválně se zeptejte svého doktora, zda-li chodí pravidelně darovat krev, popřípadě, zda-li vůbec někdy daroval. 99% odpovědí bude negativního rázu. Páni doktoři totiž navštěvovali studium jménem "Medicína" a přátelé upřímně řečeno, něco nám tají, ale potřebují nás, a tak nic neřeknou.

Ani žádná ze sester nechodí darovat krev, ba dokonce ani personál nemocnic nechodí darovat krev. Dokonce ani uklizečka v nemocnici nedaruje krev. Proč uklizečka? To neřešte. Prostě všichni ti, kteří se pohybují kolem bílých plášťů nedarují krev.

NIKDO Z NEMOCNIČNÍHO PERSONÁLU KREV NEDARUJE

Už jste se zajímali o to co se dělá s přebytky? Ano i krev má nějakou dobu expirace a tak se není čemu divit, že české zdravotnictví kšeftuje s farmaceutickými společnostmi, které vás odrhávají předraženým Paralenem. Z krve se vyrábí spousta léků, tomu byste nevěřili. Průměrně dostane každý člověk v Česku během svého života krevní transfuzi 5× a lék vyrobený z krve 14×. U mne konkrétně v tuto fázi života jedná o čísla 0 a 0. Takže je tu v ČR někdo, kdo to bere za dva. 


TERORIE

Plazmaferézou je dárci odebrána samotná lidská plazma a krvinky jsou vráceny zpět. Rozvoj plazmaferéz je spojen zejména s rozvojem průmyslového zpracování plazmy na jednotlivé bílkovinné součásti plazmy jako léky - tzv. krevní deriváty. Jedná se zejména o: Albumin, který se používá jako krevní náhrada při velkých ztrátách, při vážných onemocnění ledvin, jater a dalších onemocněních. Imunoglobuliny, které pomáhají pacientům s těžkými infekcemi, poruchou imunity a v poslední době jsou velmi moderním lékem při léčbě tzv. systémových onemocnění. Faktor VIII (antihemofilický globulin) a faktor IX jsou nenahraditelnými léky při léčbě vrozené krvácivosti (hemofilie) typu A a B. Antitrombin III jedná o důležitý lék při řešení získaných poruch krvácivosti při těžkých chirurgických a gynekologických stavech. Plazmaferéza se provádí zejména pomocí přístrojů - separátorů. Na odběry plazmy se zpravidla používají tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky). Odběr probíhá v několika cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky (podle typu přístroje buď pouze odstředěním nebo současně i membránovou filtrací). Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou posléze vráceny zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebírané plazmy 7 - 12 a celý proces tvá 30 - 60 minut (záleží na mnoha faktorech) . Množství odebrané plazmy se zpravidla nastavuje podle hmotnosti dárce na celkových 600- 800 ml. Část odebraného objemu je dárci hrazena dodávkou fyziologického roztoku (tj. 0,9% roztoku NaCl), část je mu dodána jako tekutiny při občerstvení. Chuťově nic moc ;-) Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení krve. Krev, plazma a náhradní roztoky v hadičkách jsou poháněny zvenčí peristaltickými pumpami, stejně jako centrifugační modul pomocí vnější hřídelky. Po použití se oddělí vak s plazmou a zbylý set se zlikviduje. Jedná se o metodu z hlediska kvality odběru, odebrané plazmy a její výtěžnosti velmi efektivní, nicméně finančně dosti náročnou. Odběry plazmy se mohou provádět častěji, dokonce jsem se díval do tabulky a matně vzpomínám na 1x za 14 dnů, což u krve v počtu 1x za 2 měsíce je dobrý. 

Zvláštním procesem po oddělení musí projít ještě plasma, a to je tzv. šokové zmrazení. Plazma, která se uchovává v zmrazeném stavu (-25°C a méně), musí být do zmrazeného skupenství uvedena co nerychleji, protože jen takový způsob zabezpečí co nejmenší ztráty aktivity tzv. labilních koagulačních faktorů, zejména faktoru VIII. V praxi šokové zmrazení představuje vložení vaků s plazmou do tzv. šokového zmrazovače, tj. speciálního mrazícího zařízení, kde při teplotě zpravidla nižší než -45°C v kapalinové lázni (lihobenzin) nebo cirkulujícím vzduchem, je plasma během několika desítek minut zmrazena na minimálně -30°C.


Ale co žíly? A co žílová?

Žádný ze 200 obeslaných doktorů se neozval. Nikdo z nich neprokázal ani kartičkou dárce, že by krev kdy daroval. Doktoři vědí, že bez krve by byly nahraní oni stejně jako pacienti a proto negativa nikdy nepotvrdili a nepotvrdí. Oslaven budiž první doktor, který řekne pravdu.

JIZVY

Dalším dosud nezmíněným negativem darování krve jsou jizvy. Ptáte se: “Jizvy?” Ano, ne však takové jaké máte na mysli. Když darujete krev pravidelně tedy cca 5x ročně, tak se za ten rok podrobíte minimálně 10 vpichům. Rozptyl na adekvátním odběrném místě je však nicotný, není totiž v ploše vyšší než 0,25 cm2. Takže je vysoká pravděpodobnost, že vás do již zhojilé jizvy na žíle píchnou v průběhu roku minimálně ještě dvakrát. Když budeme počítat s vysokou pravděpodobností, tak jedno místo se podrobí za rok 3 vpichům. Za pět let pravidelného darování se jedná o jizvu, která se vám vytvořila a zacelila na stejném místě 15x. Proti komentářům, že se ruka dá střídat bych rád oponoval dvěma vpichy při jednom odběru. První testovací při odběru vzorku krve je stejně invazivní jako druhý, který je již aplikován do druhé ruky. Vážení dárci, v jistých momentech života se vám tato rozpíchaná jizva ozve hned při návštěvě doktora, kdy vám pro testování bude chtít odebrat krev. Znám člověka, dlouhodobého dárce, u něhož díky tomuto negativu došlo k zúženi žíly vlivem jizev v tomto odběrném místě. Díky darování krve byl díky tomu významně ohrožován na životě a musel se podrobit operaci. Netvrdím, že bolestivé a dlouhodobé, ale musel. Za pobyt v nemocnici zaplatil 5300,- Kč. Pocit, který měl díky darování krve díky tomuto pobytu hodně rychle zmizel.

Zkusit si můžete jedno, za jeden rok se 10x řízněte do jednoho a toho samého místa. Stačí jemně žiletkou. Píchne to stejně jako vpich uvidíte. Za rok pošlete fotografii co to udělá na kůži. Ano můžete opanovat, že kůže je jiný orgán než žíla, a že má jinou strukturu. Jenže výsledek bude stejný, uvidíte.

VYJDE VÁS TO DRAHO

Podstatným a dosud nezmíněným negativem darování pro dárce jsou náklady a to finanční. Pomiňme náklady a čas na dopravu a náklady na čas strávený v centru.  No neříkejte, že se jedná o bezvýznamnou položku. Já když pojedu MHD města Brna darovat krev, tak mě cesta bude stát 50,- Kč a čas věnování tomuto skutku se blíží 4 hodinám. Ale směřuji jinam. Energie, kterou totiž spotřebujete na dorovnání té, které z vás vysáli se neblíží ani 20% kterou jste od nich v podobě stravenky a dvou žetonů do automatu a rohlíku s čajem získali. Netvrdím, že jsem velký jedlík, ale každé darování mne vždy stálo vyluxovanou ledničku. Ano některé pojišťovny svým dárcům dávají dokonce vitamíny. Vojenská pojišťovna s tím už dávno skončila a nemá v záměru své pojištěnce už ani motivovat k braní vitamínů natož darování krve. 

Užívání umělých vitamínů má stejný účinek jako užívání umělé mrkve a plastových rajčat. Pozitivní účinek se opět neprokázal. Minimálně u těch, kteří se stravují normálním způsobem nemá konzumace umělých vitamínů nevalné kvality žádný smysl, spíše negativní. Množství vitamínu B jen zvyšuje díky svým metabolickým účinkům hlad. Takže finanční hledisko je výrazně negativní pro vaši peněženku. Za 40,- Kč stravenku si můžete koupit 4 lahváče, 20 rohlíků, nebo 1/2 chleba a paštiku. Vrácené dvě stovky od státu v podobě daňové úlevy Vám moc nepomůže. Pozor na to kolik si odpočítáváte a kolik ve skutečnosti dostanete. Neznamená, že když si odpočítáte 2000 Kč za odběr, že je dostanete. Jedná se o snížení základu daně. Je to asi tak, kdybyste dostali na ruku 400,- Kč.

ZAMĚSTNAVATELÉ DÁRCE NEMAJÍ V LÁSCE

Ty daně které vám totiž stát vrátí mu zaplatíte v nákladech DPH za prožrané jídlo a DPH v cestovném. Zaměstnavatelé také nejsou z vaší absence příliš nadšeni. Byť jim to nařizuje zákon, že vám musí vytvořit prostor pro pravidelné darování. Musí Vám proplatit plnou mzdu, aniž byste celý den pro něho cokoliv udělali.

Celé 4 hodiny strávíte darováním krve a jedním celým dnem válením díky nepříjemné únavě. Sportovci a to profesionální jsou z darování v podstatě vyloučeni. Proč? Snížení výkonu na jeden celý týden by jim z tréninkového plánu udělal cár papíru.

Článkem o negativních aspektech jsem určitě do nepříčetnosti dostal několik desítek ba stovek osob, neboť čtenost (na původním umístění) byl enormní a počet nadávek v emailu a narážek dvakrát tak vysoký.

Je však se na celou věc podívat z pohledu "energie". Existuje totiž rovnováha mezi pozitivní energií a energií negativní, mezi lží a pravdou, tmou a světlem, teplem a chladem apod. Neexistuje něco jen vyloženě pozitivního a byť má samotné darování krve hodně pozitiv, má i spoustu negativ a je třeba o nich vědět a přijmout je jako rizika a jako pravdu.

Jejich odmítáním pak jen dospějeme k nepříjemnému překvapení, když se splní, ale také nesplní. Pokud by došlo ke stávce všech dárců krve, došlo by ke zhroucení celého zdravotního systému a věřte, že by to byl významný a přesvědčivý impuls pro vládu a její poplatkovou politiku a pojišťovny samotné, aby dárce nad ostatní plíživou masu lidí se sobeckým přístupem k darování donutili si sednout na prdel a dělat to co mají. Až obdržím deset oscanovaných průkazek doktorů a primářů transfůzních stanic tak je zveřejním a začnu chodit opět krev darovat.

Víte co je také zajímavé? Došlo totiž k tomu co jsem očekával. Negativní aspekty jsou sledovány a cenzurovány případně umlčovány. 

Málem bych zapomněl na negativum sledující únavový syndrom, který se projeví po jedné až dvou hodinách po odběru. Je krásné, že máte celý den pracovní a nebo studijní volno, které stejně musíte napracovat nebo nahnat, ale ten úbytek sil a energie je dlouhodobější. Zapomeňte, že budete schopni klasického denního provozu, jakmile dorazíte domů odpadnete.

A když už nebudete nic dělat, tak budete minimálně spát celé odpoledne. Jinak se můžete spolehnout na to, že druhý den budete stejně neschopni práce a pozornosti jako v den odběru. V případě aktivního sportu vypadnete s maximálních výsledků na 10 dní minimálně. V kulturistice přijdete na pět dní v tréninkovém cyklu o 30%-80% sil. 

Sex? Dva dny zapomeňte. Nedostatek krve se projeví především na neschopnosti dlouhodobější erekce. Nemluvě opět o slabém výkonu. Leda, že byste přistoupili druhý den na metodu prkno a aktivitu předali druhé straně, která bude určitě nadšená. Další negativum se týká opět chlapů. Podívejte se na sestry, které provádí odběry.

Přesto opakovaně a stále skládám poklonu všem sestřičkám za to, že dokáží dělat takovou práci jakou dělají. Existují však ještě horší práce. 

Na negativa darování krve nebyla a nikdy nebude zpracována žádná studie, nikdy na ní nikdo nedostane pořádný grant od EU, protože jejím zveřejněním by se celý systém odběrů zhroutil. Lidé by daleko více zvažovali riskování svého zdraví a to zvláště době plné sobectví a individualismu. Bezplatné darování krve by vzalo za své a nastoupila by tvrdá realita kapitalismu. Krev by se nestala morální komoditou, ale komoditou stejně obchodovatelnou jako je pšenice, zinek, ropa....

Lidské tělo není stroj a nadprodukce všeho co se darováním ztrácí má následky. Někteří doktoři se opanují, že negativa prostě neexistují, jenže vycházejí z historické zkušenosti. Starší generace, na které doktoři vyrostlui měli jiný životní styl, většina z nich vyrostla na zdravé a přirozené stravě, celý život pracovali rukama,....dnešní generace je napumpována "Ečky" palmovým olejem a jediná jejich fyzická činnost je tatam. 

Darování krve přináší zdravotní rizika dárcům, nadprůměrné zisky farmaceutickým společnostem, život zraněným a nemocným. Pokud se přenesete přes veškeré souvislosti, krev darujte, ale buďte trošku sobečtí, chtějte od své pojišťovny víc, chtějte víc od transfůzní stanice a i poté darujte maximálně jednou ročně. 

 

{jacomment on}