Sidebar

27
, dub

BLOGEE
Typography

Investování v P2P landingové síti má své výhody a nevýhody. Mezi jednu z nevýhod patří, že pozice věřitele je rok od roku krkolomější. Nemá smysl se rozepisovat o Bankeratu, Prestitu, Benefi nebo jakékoli jiné službě, která zprostředkovává úvěry mezi obyčejnými lidmi. P2P landingové sítě tu jsou už nějaký pátek.

Mnozí žadatelé o půjčku v této síti jsou bohužel polonegramotní idioti co nechápou, že ikdyž jim půjčuje finanční prostředky člověk skrze zprostředkovatele, že se mu nic nestane, když nebude plnit ze smlouvy a pravidelně zasílat splátky úvěru dle smlouvy.

Věřitelé, lidi, kteří v této síti investují, tedy ti díky nimž tyto sítě fungují se setkávají s ledajakými překvapeními. Nicméně tím podstatným je, že dlužník prostě neplatí. 

Abych na názorné ukázce znázornil důsledky jednoho dlužníka, říkejme mu "Kostlivec". 

Kostlivec se svou přítelkyní na mateřské a malým dítětem stále bydlícími u rodičů potřebovali 30.000,- Kč na vybavení bytu. Aukce skončila s dohodnutým úrokem 28% p.a. a 36 měsíci splátkového kalendáře a věřitel poslal na účet administrátora půjčky smluvenou částku. 

Za sprostředkování zaplatil Kostlivec správci 5%, tedy 1500,- Kč. Na účet mu šlo tedy 28.500,- Kč.

První splátka neuhrazena, výmluvy, výmluvy. Pak následovala 1.upomínka, dle smlouvy za 300,- Kč pro dlužníka, pak nezvednuté telefony, pak druhá upomínka za 300,- Kč. Nákladově jej půjčka už stála 2.100,- Kč. 

Kostlivec se prostě rozhodl neplatit a nekomunikovat. To chodí na noční do továrny a natolik si neváží sám sebe a těžce vydělaných peněz pro svoji ženu a dítě? 

31.den prodlení a smlouva hovoří o sesplacení celé jistiny, včetně smluveného úroku. Dlužník musí do 10-ti dnů zaslat na účet administrátora:

  • Jistina: 30.000 Kč
  • Úrok: 14.676 Kč
  • Upomínky: 600 Kč
  • Úrok z prodlení: 0,3% z dlužné částky - (44.676,- Kč * 0.3% denně) = 134 Kč denně * 31 = 4154,- Kč

Celkem:  cca 49.000,- Kč

7.5 V případě prodlení se zaplacením splátky či její části účastníci této smlouvy souhlasí s tím, že administrátor, v rámci výkonu administrace a správy zápůjčky, je oprávněn zaslat vydlužiteli upomínku na zaplacení dlužné částky. Účastníci smlouvy současně souhlasí s tím, že administrátor je oprávněn uplatnit vůči vydlužiteli nárok na paušální náhradu nákladů za služby, spojené s vyhotovením a odesláním upomínky ve výši 300,- Kč za každou odeslanou upomínku. Účastníci smlouvy souhlasí s tím, že administrátor je oprávněn tuto upomínku odeslat vydlužiteli, v případě neplnění jeho dluhu, i opakovaně s tím, že doba mezi odesláním jednotlivých upomínek nebude kratší než 3 týdny.

Jenže kde by to člověk, který evidentně nechtěl uhradit půjčku do 10-ti dnů vzal? Nastane podání žaloby u rozhodčího soudu. Kostlivec se musí připravit na další náklady.

  • Rozhodčí žaloba: cca 5000,- Kč (konkrétně 3500 Kč bez DPH)
  • Advokát: 20.000,- Kč
  • Exekuce: 20.000,- Kč

49.000 + 45.000,- Kč = 94.000,- Kč

Mnozí se teď nad chudáčkem Kostlivcem zastaví a budou nadávat věřiteli. Jenže ten nechtěl nic jiného, než aby mu Kostlivec posílal 1241,- Kč měsíčně. Věřitel není charita. Tento konkrétní, má také rodinu, také chodí do práce, také má děti, ale měl větší odvahu peníze neinvestovat do životních pojistek, důchodového pojištění, výletů do Chorvatska, ale do rizikových investic - půjček lidem co si chtějí splnit nějaký sen, přání, či vyřešit problém s lichváři. 

Člověk si hned uvědomí, že měsíční splátka v takové směšné výši je jeden páteční nákup, že to je odměna za dvě noční služby v Tescu, že to je směšná částka. Jenže Kostlivec asi neměl v úmyslu ani tuto drobnou částku hradit. Můžeme spekulovat o spáchání trestného činu podvodu? 

§ 211

Úvěrový podvod

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Bude těžké prokázat úmysl. Kostlivec se nebojí. Jemu nevadí, že exekutoři oblepí i hračky jeho miminka a televizi jeho maminky u které bydlí.

Kostlivec si užil svých 28.500,- Kč, možná udělal dojem na svou ženu, že sehnal peníze a nyní bude čelit když už ne tak trojnásobné splátce, protože bude zanesen do registru dlužníků a nikdo už mu nikdy nic nepůjčí tak smršti složenek a návštěv exekutorů, pokud bude i nadále tak laxní a opovážlivý k neřešení problému který vyvolal. Záznam v registru je kurva problém do budoucna. Mnozí se díky spirálovému efektu z něho nikdy nevyhrabali. 

Dnes je 21.09.2015 tedy 31.den po neuhrazené splátce:

4.5 V případě prodlení vydlužitele s úhradou jakékoliv splátky (či její části) přesahujícího 30 kalendářních dnů se 31. dnem prodlení stává celková částka zápůjčky včetně smluvního úroku (odst. 3.11 této smlouvy), po odečtení hodnoty již uhrazených splátek (dále jen „aktuálně dlužná částka“), bez dalšího splatnou. Smluvní úrok v plné výši se tím okamžikem stává součástí jistiny. Zapůjčitel i vydlužitel výslovně souhlasí s tím, aby administrátor v takovém případě uplatnil ztrátu výhody splátek dle předchozí věty. Zesplatnění dle věty první tohoto odstavce i uplatnění ztráty výhody splátek dle věty druhé tohoto odstavce je pro účely této smlouvy dále označováno jen jako „zesplatnění zápůjčky“.

4.6 Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv splátky či její části si strany mezi sebou sjednávají ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku povinnost vydlužitele uhradit zapůjčiteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě zesplatnění zápůjčky dle předchozího odstavce se dlužnou částkou míní aktuálně dlužná částka. Úrok z prodlení se hradí na účet administrátora pro sankční platby uvedený v odstavci 3.8 této smlouvy. Po zralé úvaze strany prohlašují, že výši denní sazby úroku z prodlení považují za přiměřenou.

Kostlivec nebude reagovat, myslí si, že na něho nedojde, je to ještě nedospělý kluk. Neví, že, rozhodčí nález vydaný rozhodcem, nabývá účinků pravomocného rozhodnutí (soudního rozsudku) dnem doručení, tímto dnem je nález vykonatelný. Na jeho základě lze začít vést výkon rozhodnutí - exekuci. Protože se jedná o jasný a ničím nediskutovatelný případ nedodržení smlouvy i přesto bude Kostlivec investovat do advokáta, ten sice ví, že klient nemá šanci uspět, udělá to co jakýkoli jiný advokát, vystaví fakturu ńa advokátní palmare a podá odpor. Kostlivec mu zaplatí 7000,- Kč a advokát sepíše odpor. Rozhodce ale nebude řešit výkřiky do tmy a vydá nález. Důkazy jsou na 100% na straně věřitele. 

{jacomment on}