Sidebar

25
po, čen

BLOGEE
Typography

Srovnání, které se moc často nevidí. Dnes se podíváme na srovnání postupů a nákladů souvisejících s vymáháním dlužné částky u neplatičů.

P2P landingové systémy Bankerat a Prestito jsou přímými konkurenty na poli poskytování zprostředkovatelských služeb mezi investory a žadateli o půjčku. Recenzí na samotný systém a na jednotlivosti bylo přehršel. 

Nicméně co se týče řešení problémů spojených s faktem, že se někteří vykukové pokusí neuhradit dluh, jsou oba systémy trošku odlišné a jinak nákladné.

Naštěstí nemusím vytvářet modelové situace, neboť v obou systémech mám vykuky. Nazvěme je pan Hájek ze systému Bankerat a pan Biskup ze systému Prestito.

Příběh Hájka

Pan Hájek, otec malého miminka, bydlící s přítelkyní u rodičů je operátor výroby jedné čínské společnosti a zřejmě požadavky jeho manželky nezvládá uspokojit. Jeho prsty tak zakmitali na klávesnici a byla mu poskytnuta půjčka. 

 

Jenže milý pan Hájek se rozhodl po příjmu financí na svůj účet odmlčet a dělat mrtvého brouka. 

Příběh Biskupa

Pan Biskup, mladý to člověk, který bydlí i ve svém požehnaném věku s rodiči je větší vykuk. Dnes už vím, že je to zároveň ekonomický analfabet, který si dopřával luxusního života na úkor druhých a mezi jeho věřitele dnes patří 40 společností, včetně lichvářů, bank a soukromých investorů. Biskup si půjčoval, půjčoval, až zjistil, že nemá co vracet a díky falešnosti našich zákonů na sebe vyhlásil insolvenci. To nemění nic na faktu, že si půjčoval i v momentech, kdy věděl, že insolvenci podá, že nemá na uhrazení závazků atd. Biskup si půjčoval i na Prestitu. A co uvedl? Že půjčku potřebuje na plastová okna v bytě rodičů. 

Biskup však uhradil první splátku, to navíc s velkým zpožděním a u druhé po měsíčním urgování, sdělil, že si musíme podat přihlášku do insolvence. Nestačil jsem se pak divit, kolik nás na základě jeho vyjádření bude.

Takže máme tu dva výtečníky z dvou systémů a nyní se podívejme, co Vás to bude stát.

  Biskup - Prestito Hájek - Bankerat
Výše úvěru: 70.000,- Kč 30.000,- Kč
Splatnost úvěru: 30 dní 30 dní
Penále z prodlení:     
Žaloba (zpracování):   900,- Kč
Poplatek rozhodci:    4235.- Kč
Notářský zápis: 1500,- Kč  
Přihláška insolvence:  250,- Kč  
Exekuce:    cca 1500,- Kč
Součet: 1.500,- Kč 6635,- Kč

Z tabulky je evidentní šílený nesoulad v poměru výše dluhu a náklady na vymožení. Rozdíl je totiž v metodice žalování. Zatímco v Bankeratu za x let nepřistoupili k tzv. Doložkám přímé vykonatelnosti, kdy se dluh dostává ihned k exekutorovi, tak u Prestita je to běžná záruka. 

Nemohu do souhrnu počítat náklady přihlášky do insolvence, neboť to je spíše moje lenost přihlášku napsat, je sice jednoduchá, ale nemám na ni čas. U Prestita, tak očekávejme nízké náklady při vymáhání a daleko efektivnější a rychlý způsob. U Bankeratu, uhradíte za žalobu, za rozhodce a za exekutora. 

Dejme stranou naše české zákony, kdy je evidentní že dnešní dlužníci mají nad věřiteli díky legislativě navrch, bohužel je to dáno prací lichvářů a nekvalifikovaných exekutorů. Vymahatelnost dluhu je věc druhá. U Martina B. to bude běh na dlouhou trať, neboť je jedním z mnoha věřitelů a pěti letá insolvence je výhodná pouze pro dlužníka. To nemění nic ne faktu, že se dopustil trestného činu podvodu. 

Zatímco k doložce přímé vykonatelnosti, což je notářský zápis s uznáním dluhu, který není nutné žalovat a dlužníci vědí co podepisují není co dodat protože to je efektivní a rychlé řešení, tak rozhodčí žaloba a náklady s tím spojené mají spoustu "proti" a jsou zdlouhavou cestou. 

  • U rozhodčí dložky: min 90 dní než se od sesplatnění dluhu dostane věc k exekutorovi
  • U doložky PV: je u exekutora po sesplatnění dluhu dlužník za 30 dní

Jednu maličkost však musím byť to vypadá na chválu Prestita jim ale vytknout. Biskup si totiž několik málo dní před touto žádostí vyžebral na jiném věřiteli půjčku a následně zadal další aukci. Prestito o tomto neinformuje, možná neinformuje ani Bankerat, což je velká škoda. Prestito nemá historii zpráv, komunikace v uživatelském profilu věřitele, což Bankerat má a byť je to drobnost, tak to k něčemu pomáhá. 

Bankerat, Prestito, Benefi a jim podobní by však měli a to pokud chtějí chránit investory, tedy ty na kterých celý systém stojí a padá založením společné vědomostní báze dlužníků, kde by se sdružovali informace o žadatelích a jejich pohybech a krocích. Jsou sice vzájemnou konkurencí, ale pokud neochrání investice věřitelů, alespoň informační databází, tak bude systém plný neplatičů, kteří budou skákat sem a tam a následně vyhlašovat ínsolvence. 

Bankerat musí a to do budoucna co nejrychlejí zavést doložky, jinak se dočká faktu, že investoři se budou přesouvat do efektivnějších správ, systémů. 

Systém Benefi je sice trošku odlišný těchto dvou, neboť se na investici skládá po troškách daleko více investorů a finanční prostředky zůstávají v systému místo přesunů na účet, ale lze tam snadno rozložit riziko do daleko větších portfolií, třeba po tisícovce do 60- ti dluhů a budete se tomu divit, se stejným či podobným výnosem. Práva se tam domáhají běžnou občanskoprávní cestou vydáním elektronického platebního rozkazu, který v případě, že dlužník odmítne směřuje k běžnému českému pomalému soudu. Což je sice špatný, ale díky rozložení 70.000,- Kč do 70 dluhů nebude tak strašný jako investice na jednoho koně.

Jak v systému Prestito, tak Bankerat je velmi rizikové investovat v částkách vyšších než 30.000,- Kč už z toho titulu, že lidi dnes nemají rozum a exekutorů se nebojí. Hájek se nebojí ničeho, je to chlapák s malým miminkem a uhradit tisícovku měsíčně za dluh...pche...on zvládne násobky posílat exekutorovi, takže proč ne. 

Každý z těch systémů P2P landingu nabízí vysoké výnosy, ale i vysoká rizika. Prestito má doložku, Bankerat historii a Benefi mikropůjčky. 

 

{jacomment on}