Sidebar

25
po, čen

BLOGEE
Typography

Z přísně utajených zdrojů jsem byl informován o zajímavé a jistě kontroverzní osobě, která v současnosti sdílí přísně utajené prostory Vazební věznice v Brně. Ištván Evženovič je jistě charismatickou osobou, kterou vězeňská služba nezlomila a jak přiznává nevyprstila. 

Místo toho jej umístila do brněnské VIP věznice a to po vazebním stíhání přímo do tamního výkonu trestu, kde jim dává co proto. Soudkyni poslal do prdele a tamního ředitele nazval pravým jménem: "kokotem". Sociální pracovníci mu nemohou přijít na jméno, spoluvězni se nezmohou na nic víc než jen na spadlé brady a ředitel mu div nechodí do tamní kantýny pro cigarety, jak se ho bojí. 

Není podstatné zač je ve výkonu trestu, je tam společně s dalšími 20.000 odsouzenými a nevinných tam k dnešnímu dni evidovali 20.000. 

Jak z vazby, tak ze samotného výkonu trestu zasílá, a to jako správný komentátor příběhy a vzkazy, což se děje za hlasitého skřípění zubů tamních recenzentů vychovatelů. Výchova v brněnské věznici začíná a končí otvíráním obálek a čtením soukromé pošty, bohužel pro vězně, bohudík pro vězně. Výchovné metody tamních pracovníků se nezadají s metodami koncentračních táborů kombinované s mateřskou školou. Díky jejich neschopnosti se zmohou jen na kolektivní tresty, sice efektivní metodě, ale slaboduše jednoduché. Kolektivní tresty vězeňským řádem zakázané, neschopností individuálního přístupu preferované. 

Významně a to zajímavým způsobem glosuje vazební prostředí a v současnosti i podmínky, které panují v tamní části pro výkon trestu.

Bohužel Ištván neměl příležitost si prožít jiné ústavy, namátkou třeba Stráž pod Ralskem, Příbram, Rapotice, Kuřim, atd. Nicméně jak jsem glosoval, tím by si vězeňská neschopná služba naběhla daleko více. Zavřít mohou, pustit musí, ale zavřít za pár korun na pár měsíců bloggera? 

Jak kokot ředitel, tak ostatní, tedy bachařema počínaje a muklama konče si jsou moc dobře vědomí, že jejich jména v žumpě internetu za pomocí SEO budou svítit hodně dlouho. Takže hlavy do písku a sevřené prdele má jak oddělení výchovy tak tamní kapotovaný pablb s funkcí vedoucího výkonu trestu. 

Bylo nebylo, za devatero ostnatými dráty a devatero rámovými detektory, stála vedle Kauflandu malá státní instituce, zvaná též věznice, káznice či trestnice. Této instituci velel zlotřilý pirát, který si během krátké doby osvojil všechna zvířátka v celé říši. Pirát měl veliké pravomoce, které mu udělili líní bohové, aby se nemuseli o nic starat, proto ho všechna zvířátka na slovo poslouchala. 

Pokud ho jeho jízlivý humor nepřejde, tak se můžeme po jeho propuštění dočkat zajímavých glos z tamního pokrouceného prostředí, které se nazývá "věznicí" nicméně to je spíše mírná forma pionýrského tábora s aktuálně nemocným a nepřítomným Romanem Janouškem v čele. 

Za vtipnou připomínku stojí fakt, že se vracím zpět do věznice, jejíhož ředitele jsem se po propuštění z vazby nebál na internetech označit za škaredou vietnamskou transku, vysloužilého semenofila a kokota. Vlastně ne, to jsem neudělal. Dělám to až nyní. Kokote!

Ono nejde ani tak o Ištvána, jako o fakt, že se konečně do nich někdo pustil a nečekal až bude propuštěný vypuštěný. Protože byť je svoboda krásná, je i osvobozující a byť žijeme v policejním státě, tak na čerstvém vzduchu se zapomíná a odpouští. Ištván neodpouští. Neznám ho osobně, myslím si, že jej spoluvězni nenávidí, ale zároveň jsou rádi, že se něco děje a Ištván odvádí pozornost. 


http://www.csfd.cz/uzivatel/447317-redak/


Bohužel si tamní vězni neuvědomují přínos jeho přítomnosti. Systém vězeňství se nezmění poklonkováním a chválením, ale přímou, jasnou a definovanou kritikou. Do řad vězeňské služby nastupují bezradní a neschopní lidé, kteří se nedokáží uplatnit v komerčním sektoru. Většinou s nějakou kombinací mindráku a mýdla v zadku. Vysokoškolské tituly si díky jistým pákám kupují a díky velkým svazkům klíčů tráví svůj život za zdmi věznice a to zcela dobrovolně. To musí být úchylnost. 

Ištván je tam, aby posbíral síly, zkušenosti, odpočinul si, vyčistil hlavu a pak jim kritikou učísl pěšinku. Věřím v jeho schopnosti a těším se na jeho glosy. 

Příkladem retardovanosti vězeňské služby je jeho následující reálná čtyřkorunová skutečnost: 

 

"Podle ustanovení zákona č. 169/1999 sb. O výkonu trestu odnětí svobody, ukládám odsouzenému povinnost nahradit České republice škodu podle protokolu o způsobené škodě ze dne 13.4 2016 ve výši 4.00Kč (slovy čtyřikoruny), a to do 30ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. V případě neuhrazení pohledávky přistoupí správce daně k vymáhání pohledávky exekutorským příkazem. ODŮVODNĚNÍ: Dne 13.4 2016 se odsouzený v rozčíleném stavu nacházel v šatně pro odsouzené a hrubou manipulací s pracovním oděvem ulomil jeden kus samolepícího plastového poutka. POUČENÍ: Proti tomuto rozhodnutí lze do 3 dnů ode dne doručení podat stížnost řediteli věznice. Stížnost má odkladný účinek. "

 

{jacomment on}