Sidebar

27
, dub

BLOGEE
Typography

V obrovském kancelářském šanonu odpočívá 190 ručně psaných a přečtených pohádek. Autor pohádek je nesbíral, nekradl, neopisoval a především nevytvářel pro potřebu vydavatelů, nakladatelů, ale pro potřebu předat svým vlastním dětem část sebe, trošku smyslu pro humor do života a nadhled nad některými životními událostmi.

Sešel se den se dnem se děti rozhodli dotlačit svého spisovatele ke krokům vedoucím k vydání knihy. Představy dětí o jednoduchosti napsat knihu začínají a končí v jejich fantazii, kterou si rozvíjeli nejen poslechem pohádek. 

190 pohádek

Než jsem se pustil do psaní pohádek, tak sem dospěl k několika poznatkům, který byl základem pro jejich tvorbu.

  • Pohádka nesmí být dlouhá ani krátká, protože
  • musí udržet pozornost dětí
  • nemluvě o pozornosti unaveného rodiče
  • ideálně by měla být vtipná, protože smysl pro humor podporuje inteligenci dětí
  • musí se vtěsnat na jednu stránku i s obrázkem, který
  • musí tvořit 50% zajímavosti a pohádku podthnout jako tlustá čára

Jednoduché zadání pro Google: "Jak vydat knihu" a jednoduchá odpověď v podobě seznamu výsledků vyhledávání. Motivačních textů stovky, demotivačních poskrovnu.

"Jen zhruba jedna kniha z padesáti se stane bestsellerem (tj. překročí alespoň 10.000 výtisků). 95 % knih se ani v průběhu několika let neprodá ve větším nákladu jak 1000 ks (to platí, mimochodem, na celém světě)."

Takže v rámci kalkulace nákladů pro první část, tedy pro prvních 100 pohádek, žádných 101, ani 99 zůstaneme hodně při zdi a pokusíme se o kalkulaci 600 výtisků. 

600 výtisků

Pro kalkulaci je vhodné použít některý z nástrojů online kalkulace nákladů vybraného vydavatelství. Našel jsem jediný a to poměrně zdařilý nástroj na webu dřív knihovnicka.cz, dnes přesměrovaná na www.librix.eu. 

Taková kalkulace je důležitá pro tabulku, která by měla následovat.

Jenže jak definovat formát knihy, výběr materiálu, výběr počtu barevných stran, přidané služby,.....? Ideální je kompromis mezi špičkovou kvalitou a méněceností. Ideální je kompromis poměru ceny a kvality. Ideální je kompromis mezi prodejní cenou a náklady. 

Varianta A: Levné řešení

Varianta B: Kompromis

Varianta C: Vyšší střední třída


Varianta A:

Recyklovaný papír bez laminované obálky, paperback s logem vydavatelství....pro 110 stran 36.000 Kč vč. DPH. Při prodejní ceně 200,- Kč je zisk ze všech následujícíh variant nejvyšší. 


Jak zainvestovat vydání knihy? 

Příkladem může být postup nakladatelství Beletris, kde na svém webu uvádí: 

A) Investicí nakladatelství - vše platí nakladatel, autor dostává standardní honorář z prodejů ve výši 5 % z doporučené prodejní ceny bez DPH – tj. tzv. pevné ceny – do 1000 prodaných kusů, a dále pak jeho honorář s každým dalším prodaným tisícem stoupá až do cca 24 % z DPC.

B) Investicí autora - autor je vlastníkem všech vydaných knih a z prodejů obvykle dostává podíl 35 – 40 %). Takováto investice většinou obnáší vydání minimálně 600 výtisků, aby bylo možno uspokojit alespoň základní poptávku distributorů (knihkupci většinou berou novinky alespoň po pěti kusech a jen v ČR je na šest set prodejních míst.

C) Případně je možné vydat svůj text vlastní investicí jako e-knihu - cena za výrobu a korektury se pohybuje dle rozsahu textu od 5000 Kč výše. Pak autor dostává 65 % z ceny za stažení. E-kniha je oficiálním vydáním textu s vlastním ISBN, registrovaným Národní knihovnou v Praze, k e-knize si může u nás autor objednat tzv. limitované knižní vydání od 30 ks tištěných knih výše (takovéto knihy nejsou určeny ke knižní distribuci, nemají ISBN, jde o artefakty a jsou určeny pro autorovu soukromou potřebu – samozřejmě, že je může i osobně prodávat, např. na autorských čteních apod..


Zisk? 

Pohádky jsem nepsal pro zisk, nemám v úmyslu se tím živit a tak veškerý zisk bude rovnou z vydavatelství přesměrován na konto Fondu ohrožených dětí (fod.cz), protože tam to má větší smysl.

Jak maximalizovat zisk? To nezáleží na autorovi. Cíl autora je splnit přání svým dětem a dám jim do jejich knihovničky knihu, kterou pozorně poslouchali. 

Maximalizovat zisk, minimalizovat náklady. Každý, kdo si knihu koupí, musí vědět, že zisk neputoval do kapes nakladatelství a všech článků řetězce začínající za branami tiskárny a končící v rukou čtenářů. Zisk z prodeje buď nebude, nebo bude a bude směřovat jako dar dětem, které to nemají v životě lehké, protože zrovan ten den jim nikdo pohádku nečte.

Marketing se tak musí zcela jistě zaměřit jiným směrem než je obvyklé a musí se upustit od zbytečných řešení v podobě plakátů, bilboardů, reklamních PR článků a veškerých hloupostí, která již dávno nefungují. 

Investice A tak nepřichází v úvahu, protože nejenže nejsem tzv. profláklý autor, ale zároveň se jedná o byť bezstarostnou cestu, tak pro děti nevytváří z prodeje knihy zcela nic.

5% z 200,- Kč je 10,- Kč z každé prodané knihy na konto fod.cz? 600 prodaných knih, když bude na projekt svítit sluníčko? 6000,- Kč na konto Fondu? To nikoho nevytrhne. 

Investice typu B je jediná možná a od ní je možné odvodit další kroky. Jedním z kroků je získání finančních prostředků od lidí věřících v úspěch, od lidí, kteří mají smysl pro věcné a jasné projekty. Získat finanční prostředky na dotažení projektu do zdárného konce, tedy zařazení knihy do knihovniček mnoha dětí je možné například prostřednictvím poměrně efektivního nástroje, který se nazývá crowdfunding.

Závěrem

To není konec, to je jen takové malé ohlédnutí a shrnutí. Takže máme tady hromadu pohádek, záměr a definování co se ziskem. Našlápl jsem si na další díl, kde si proberu metodiku crowdfundingu. Postupnými kroky se psaním těchto článků dostanu k sepsání něčeho, čemu se říká podnikatelský záměr. Mezi tím budu sbírat informace, tápat, počítat a především přepisovat do elektronické podoby jednu pohádku za druhou. Na konci této studijní cesty by mělo padnout definitivní rozhodnutí a především návod pro všechny budoucí autory. 

Nemám rád mrtvé články a z toho důvodu se budu k jednotlivým vracet a dle tématu a zjištěných informací je opravovat a doplňovat. 

{jacomment on}