Sidebar

26
čt, dub

Cvičení v posilovně, kterému jsem se intenzívně věnoval, výrazně ovlivnilo můj sportovní i mimo sportovní život. Za dobu více než pěti let jsem se setkal s mnoha tréninkovými systémy a metodami posilovacího cvičení, dle kterých jsem osobně trénoval. 

Žijeme v čase, kdy se díky neuvěřitelnému rozvoji internetu, masmédií a sociálních sítí možnosti přenosu informací dostaly na nepoznanou úroveň. V průběhu několika okamžiků se dozvíme o událostech, které se dějí třeba na opačném konci planety.

Předchozí díl historického ohlédnutí za médii pro ukládání dat nám představil děrné štítky. Dnes se podíváme na další stupeň ve vývoji - děrné pásky.

Získat finanční prostředky pro sen, projekt, záměr či cokoli dalšího a říkejme tomu nyní projekt, lze mnohými způsoby. Od prostého dědění, výdělku, přes podvod, krádež, půjčku, dar, až po investici. Mezi moderní investiční instrumenty můžeme zařadit i crowdfunding. 

Po děrných štítcích a páscích přichází na řadu záznam dat na elektronky a následně magnetická jádra. Magnetická jádra byly malé koblížky ferritového materiálu protkané drátky.

V obrovském kancelářském šanonu odpočívá 190 ručně psaných a přečtených pohádek. Autor pohádek je nesbíral, nekradl, neopisoval a především nevytvářel pro potřebu vydavatelů, nakladatelů, ale pro potřebu předat svým vlastním dětem část sebe, trošku smyslu pro humor do života a nadhled nad některými životními událostmi.

Spoustu zoufalců nejen v ČR si prostě musí prožít své období hledání opačného pohlaví vzdálené přímo úměrně zoufalství si někoho najít ve svém okolí.

Poslední díl ze seriálu paměťových médií uvedu trošičku nezvykle. Podíváme se do tlusté knihy co mi leží na nočním stolku. Není to Bible ani občanský zákoník. Abych pochopil souvislosti všedních dnů, tak mám v pohotovosti Kompendium Murphyho zákonů. Nic tak nepopíše práci s disketami, jako právě ony.

Dostal jsem tiskovou zprávu pana Zilvara z chudobince jménem Úsvit, kde se rozčiluje nad tunelem v OKD. Víte jak se honí falešné politické body? 

Společnost UKCI podepsala smlouvu s internetovou korporací ICANN opravňující zavedení první domény nejvyššího řádu .ART výhradně pro oblast umění a kultury.

No určitě za to nemůže Lidl, že pavouci lezou na banány, sběrači je sbírají, baliči balí, lodě vozí a nákupčí nakupují a prodavačky pípají.

Slovo lesba (lesbička) se datuje nejméně k datu 1732 a lesbismus se objevuje v roce 1870 v Oxford English Dictionary (1870), znamenající sexuální orientaci spíše než odkaz na Sapfó a obyvatele ostrova Lesbos. Lesbický – jako přídavné jméno (adjektivum) se tam objevuje v roce 1890 a jako podstatné jméno (substantivum) v roce 1925). 

Další články...