Sidebar

21
po, srp

Nacházíme se v době, kdy se může zdát, že veškeré oblasti lidského konání jsou otevřené diskuzi. Prakticky všechna dříve tabuizovaná témata už si nalezla svůj prostor, který okupuje v nikde nekončící síti komunikačních technologií.

Ploty chrání dům a oddělují nejenom soukromé pozemky vzájemně, ale i soukromé pozemky od veřejného prostoru. Jsou významným estetickým prvkem, jehož pořízení však občas svazují právní předpisy. Kdy je oplocení potřebné, je otázkou konkrétního posouzení záležitosti s přihlédnutím k požadavku dodržení dobrých mravů při výkonu práv.

Hlavním účelem insolvenčního řízení, které je upraveno zejména insolvenčním zákonem, je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka prostřednictvím uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem, přičemž cílem je dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. 

Protože věřím, že většina lidí, kteří si náramek Power Balance koupila jsou s inteligencí na hraně debility, nabízím těm, kteří se ještě nechytili do propasti inzerce pohled na realitu. Za odstranění tohoto článku jsem 1.7.2015 obdržel nabídku finanční kompenzace 200.000,- Kč od jednoho českého prodejce ! Smutné, že? 

Článek se zabývá v České republice relativně nově zavedeným institutem trestního řízení, a to dohodou o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen dohoda o vině a trestu). Jedná se o velice zajímavé téma vzhledem k tomu, že jde o novinku v našem trestním právu.

Ve 21. století je ve vyspělých zemích automobil považován za obvyklou věc ve vlastnictví obyvatel. Kupující není omezen pouze nákupem nových vozů, ale může si vybrat   i z nabídky ojetých automobilů. Na prodej v této oblasti se zaměřují osoby podnikající i nepodnikající. Ne všichni prodejci však jednají v souladu se zákonem a v rámci poctivého obchodního styku. Tím se dopouští nekalých obchodních praktik. 

Pokud nemáte zkušenost s prodejcem ojetých vozidel AAA Auto a.s., tak ji raději ani nechtějte získat. Jejich inzerátů je plný internet, zahlcují veškeré možné inzertní portály a nakonec to dopadne tak, že jim to prostě ujíždí do stran. Tím myslím, že jedno jediné auto v nabídce, konkrétní a jasně dané, je na různých portálech specifikované jinak. Nejde ani tak o drobnosti, ale o rok výroby například.

Co obnáší Edice 69? Je to snad nějaké politické či názorové prohlášení z roku 1969, tedy rok po začátku okupace ruských jednotek na československém území, či název hudební desky vzniklé v tomto roce?  Nikoliv. Jedná se o soubor šesti svazků knih v neucelené podobě, zejména s erotickou tématikou. 

Digitální hry jsou v současné době významný kulturní produkt a významná složka zábavního průmyslu. Její pozici v populární kultuře, objemu finančních prostředků v ní obsažených a počtu jejích zákazníku ovšem ani zdaleka neodpovídá akademická reflexe.

Lidské tělo je vyvinuto k tomu, že potřebuje pohyb a pravidelnou fyzickou zátěž. Po tisíciletí žil člověk v podmínkách, kdy náročná tělesná činnost znamenala přežití. Před pouhými 50-ti lety lidé tvrdě fyzicky pracovali – na poli, v lese a domů chodili pěšky nebo jezdili na kole. 

Kontejnerová architektura je součástí tzv. modulární architektury. Kontejnerová architektura využívá jako stavební materiál přepravní námořní kontejnery. Představitelé této architektury zastávají názor, že se jedná o ekologicky šetrné stavitelství. 

Další články...

Podkategorie