Sidebar

17
út, čec

„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“

V článku se budeme věnovat literárněvědnému rozboru divadelních her, které spadají do repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autorství těchto děl je připisováno, stejně jako zbytek her divadla, českému imaginárnímu géniovi Járovi Cimrmanovi, autory jsou však všestranné osobnosti Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. 

Cílem článku je obeznámení veřejnosti s problematikou šikany a především seznámit čtenáře s termínem mobbing, a pojednat tak i o jeho příčinách, průběhu a následcích, ale hlavně ukázat možnosti, jak se proti němu bránit.

Doménová jména plní čím dál tím důležitější roli nejen v prostředí internetu, ale i mimo něj. Využívají je jednotlivci i společnosti, pro které je doménové jméno odpovídající jejich názvu nutností. Zde však často vzniká problém, protože doménové jméno musí být bezpodmínečně unikátní, a to nejen v rámci jedné jurisdikce, ale také v rámci celé sítě Internet. 

Představte si, že narazíte na 45-letého Ing. blba s x letou prací ve stavebnictví, který působí jako hlavní stavbyvedoucí v nevýznamné uherskobrodské stavební firmě, který je skoro ochoten vám dát výpověď jen kvůli tomu, že jeho bývalá manželka prodává baráčky ze skořepinových tvárnic a vnitřním zateplením a on je velkým zastáncem betonu a vnitřního zateplení. 

Chcete mít okapy a střešní svody na vašem domě jak od "prasat" ? Podvolte se jediné firmě v ČR, která se tím zabývá. Sídlí v obci Břasy a využívá každé příležitosti včetně spamingu emailových schránek, jak o sobě dát vědět.

V roce 1932 vyšel jeden nejznámějších románů anglického antiutopického spisovatele Aldouse Huxleyho. Román, ve kterém je technologie na takové úrovni, že lidé předělávají k obrazu svému nejen přírodu, ale i člověka, je považován za první „klonovací“ román, který vznikl. Londýn v roce 2540 je místo, kde došlo k velkým pokrokům v reprodukční medicíně a lidé vyměňují své city a emoce za svou spokojenost. V knize nalezneme jak pojem eugenika, tedy vylepšování genetického fondu člověka, tak pojem klonování. 

Jak dispozičně upravit byt určený do nájmu, aby byl tzv. uživatelsky přívětivý a byla větší pravděpodobnost obsazení a spokojenosti stran? Je zisk a maximální obsazenost to pravé? Co je pravděpodobnější?  

S ohledem na úspěch článku “Skončení pracovního poměru….” jsem pro Vás připravil rozšířené vydání této problematiky. V současnosti jsou pracovněprávní vztahy dost často zneužívány jako zástěrka ekonomické krize, která ve skutečnosti neexistuje. Mnozí zaměstnavatelé mají mnoho nástrojů, jak se svých zaměstnanců zbavit, nemluvě o vydírání, šikaně, drahých právnících, finančních nástrojů apod. Stran vložených obrázků. Jedná se o nápad závěsné skřínky v podobě lehkých, dřevěných a vzdušných šatů.

Neodmyslitelnou součástí společenských vztahů jsou i vztahy sousedské. V dnešní době si lze jen stěží představit člověka, který svého souseda nemá, nebo je příliš daleko na to, aby se s ním mohl hádat. Řešení sousedských sporů, často vzniknuvších z pouhé banality, bývá časově a i finančně velmi náročné. 

Název Výmarská republika byl neoficiálním pojmenováním nové republiky, který měl vyjadřovat její odklon od duchu Postupimi a militarismu. Nejen trpělivý a pozorný čtenář nalezne a pochopí souvislosti minulosti se současným děním a utečeneckou krizí. Jmenujme například konferenci EVIAN. Nicméně, přečtěte si něco o holokaustu, abyste pochopili současný přístup Německa k utečencům. 

Článek pojednává o účelnosti online marketingové komunikace a metodách měření její účinnosti. Problematika online marketingové komunikace se dostala do popředí na konci 20. století, které bude zapsáno do paměti společnosti jako významný milník, který dal společnosti Internet, první mobilní telefony a wi-fi síť. 

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio