Sidebar

24
čt, srp

Článek představuje a popisuje nejzásadnější změny v úpravě smlouvy o dílo, které s sebou přináší rekodifikace soukromého práva. Zaměříme svou pozornost na instituty podstatné z pohledu zhotovitele, tedy nikoli platícícho klienta, investora, zákazníka, stavebníka. Nedílnou součástí práce je také navržení vhodných smluvních ustanovení.

Pokud se řekne houba nebo plíseň, každý z nás si vybaví buď košík plný hříbků a radostné očekávání na chutný pokrm, nebo ve druhém případě plesnivé a zapáchající potraviny. Houby však zasluhují více respektu. Mají fantastické vlastnosti, za určitých podmínek mohou růst do libovolných tvarů a jsou rozložitelné.

Ačkoli se 3D tisk jako technologie využívá bezmála třicet let, do povědomí veřejnosti se dostal až v posledních letech. Do té doby se této doméně věnovali spíše lidé z řad odborné veřejnosti, kteří s touto technologií pracovali. 

Jakkoli se téma Splatnost pohledávky podle občanského zákoníku může jevit na první pohled jasné, úzké a omezené, při bližším obeznámení s ním docházíme k poznání, kolik všemožných otázek s více či méně jednoznačnými odpověďmi se nám v rámci daného tématu a oblastí s ním souvisejících naskýtá. 

Druhá světová válka – asi nejtemnější a nejkrvavější období v dějinách lidstva, které stálo život odhadem 60 milionů lidí, i dnes, po několika desetiletích budí pozornost historiků i obyčejných lidí.

Názorů na to, jakým způsobem se prezentujeme, a co do svého virtuálního alter-ega vkládáme, se různí. Kupříkladu Bargh tvrdí, že oproti osobní interakci face-to-face se na internetu daří lépe vyjadřovat své pravé Já. 

Nacházíme se v době, kdy se může zdát, že veškeré oblasti lidského konání jsou otevřené diskuzi. Prakticky všechna dříve tabuizovaná témata už si nalezla svůj prostor, který okupuje v nikde nekončící síti komunikačních technologií.

Ploty chrání dům a oddělují nejenom soukromé pozemky vzájemně, ale i soukromé pozemky od veřejného prostoru. Jsou významným estetickým prvkem, jehož pořízení však občas svazují právní předpisy. Kdy je oplocení potřebné, je otázkou konkrétního posouzení záležitosti s přihlédnutím k požadavku dodržení dobrých mravů při výkonu práv.

Hlavním účelem insolvenčního řízení, které je upraveno zejména insolvenčním zákonem, je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka prostřednictvím uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem, přičemž cílem je dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. 

Protože věřím, že většina lidí, kteří si náramek Power Balance koupila jsou s inteligencí na hraně debility, nabízím těm, kteří se ještě nechytili do propasti inzerce pohled na realitu. Za odstranění tohoto článku jsem 1.7.2015 obdržel nabídku finanční kompenzace 200.000,- Kč od jednoho českého prodejce ! Smutné, že? 

Další články...

Podkategorie