Sidebar

22
po, led

Název Výmarská republika byl neoficiálním pojmenováním nové republiky, který měl vyjadřovat její odklon od duchu Postupimi a militarismu. Nejen trpělivý a pozorný čtenář nalezne a pochopí souvislosti minulosti se současným děním a utečeneckou krizí. Jmenujme například konferenci EVIAN. Nicméně, přečtěte si něco o holokaustu, abyste pochopili současný přístup Německa k utečencům. 

Článek pojednává o účelnosti online marketingové komunikace a metodách měření její účinnosti. Problematika online marketingové komunikace se dostala do popředí na konci 20. století, které bude zapsáno do paměti společnosti jako významný milník, který dal společnosti Internet, první mobilní telefony a wi-fi síť. 

Schopnost efektivně čerpat dotace a granty posiluje konkurenceschopnost, díky nižším nákladům na získání know-how. Podpora Odborného Vzdělávání Zaměstnanců je jedna z nejefektivnějších a nejjednodušších dotací pro organizace i OSVČ vůbec!

Odpovědnost státu za činnost soudního exekutora jako specifická oblast odpovědnosti státu za škodu navazuje na ústavněprávní limity pro uplatňování státní moci a je založena na myšlence, že stát zásadně odpovídá i za činnost osob od státu odlišných, na které část svých pravomocí přenesl, a které je v jeho zájmu vykonávají. 

Plochá střecha je speciálním typem střešní konstrukce, která se v českém stavebnictví objevuje stále častěji, přestože v minulosti byla známa svou poruchovostí. Při použití kvalitních materiálů a při zachování technologické kázně a správném pořadí jednotlivých vrstev může být plochá střecha naprosto bezporuchová a navíc může výrazně ušetřit náklady na vytápění.

V roce 2001 došlo k zásadní události. Do českého právního řádu vstoupil nový druh řízení – exekuční řízení, exekuce prováděné soudním exekutorem a to zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Po schválení předloženého znění nastala účinnost zákona jednak k 1. květnu 2001, kdy účinnosti nabyla tzv. část „statusová“, upravující vznik Exekutorské komory České republiky umožňující etablování exekutorského stavu a vydání stavovských předpisů a vyhlášek. 

Palčivým celospolečenským problémem se v průběhu několika posledních let stalo v České republice zadlužení jedinců a domácností. Jedná se o nežádoucí jev, který se zdá být navzdory faktu, že je velmi často kritizován nejen v denním tisku, ale i v odborných kruzích, do značné míry opomíjen státní mocí.

Pravidelně co půl roku já a moje rodina jezdíme na dovolenou. Tady Vás však musím zastavit v domění, že létáme či utrácíme v zahraničí. K radosti své máme rádi tuzemské pobyty a především s ohledem na nevlastnictví rekreačního objektu využíváme pronajatých chalup v různých částech naší rodné vlasti.

Léta nebylo ve veřejnosti české nic slyšeti o tomto postrachu, který jako kostlivec děsíval za dřívějších nepokojných dob válečných, za letních tažení vůdce a velitele vojsk.

Homeopatické prostředky se těší zvláštnímu postavení na zdravotním trhu: Jsou jedinou kategorií šarlatánských přípravků, které se legálně prodávají jako léčiva. Tato situace vznikla následkem dvou okolností. 

Tentokrát se hodlám zabývat v současnosti velmi diskutovaným tématem trestu domácího vězení jako alternativy k trestu odnětí svobody. V současné době totiž po mnohých peripetiích prošel sněmovnou návrh nového trestního zákoníku, který má tento institut zavést do praxe české trestní justice. Jako všude na světě, tento trest má i zde své zastánce a odpůrce. 

Postavení alternativní medicíny vedle medicíny vědecké (klasické) je již několik desítek let pro spousty lidí filosofickou otázkou. Posledních pár desítek let je to spíše vědecká medicína, která stoupá stále výš a to především pomocí finančně nákladných technik jako je stavba nových výzkumných ústavů či drahé lékařské přístroje. 

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio