Sidebar

24
ne, čen

Marketing je pro mnoho společností na celém světě jednou z nejdůležitějších oblastí jejich činnosti, která rozhoduje o jeijch úspěchu. Proto jsou marketingové nástroje a zejména reklama masivně využívány v nejrůznějších formách. V době, kdy jsou lidé relativně imunní vůči běžné propagaci výrobků a služeb, dochází v mnoha případech k využívání takových marketingových metod, které jsou na hraně nebo až za hranicí přípustnosti z pohledu různých normativních systémů. 

Vědci v České republice, kteří se věnují výzkumu kmenových buněk, se setkávají s manipulativním chováním některých médií, kdy cílem není popsat nestranně a objektivně realitu, ale vytvořit mediální výstup, jež bude přesně zapadat do předem vytvořeného konceptu negativního pohledu na výzkum i klinické studie týkající se jejich oboru. 

Od doby co si vzal iDnes.cz pod svá křídla Agrofert, tak tento plátek plný keců a blbů upadá a upadá. Už to není zpravodajský magazín, ale kopírovač zpráv a kontrolní páka, která maže jiné názory. Demokracie? Na idnes.cz neexistuje.

iDnes.cz dnes na světlo světa přeposlala kachnu. Neřešte, že portál zaměstnává jednoho blba vedle druhého. Nicméně pro pobavení. iDnes uvádí-přeposílá-překládá, že americký výrobce Ideal Conceal chce letos v létě na trh uvést skrytou zbraň v podobě smartphone. Že vytahuje informace z pochybného webu, že si je neověří, to by nebyla redakce iDnes.

Tak jako ve všech oblastech dnešního života, i svět práce zcela ovládl internet. Málokdo už dnes hledá práci pročítáním inzerátů v tištěných novinách nebo sleduje vývěsky ve výlohách či na nástěnkách firem a pracovních úřadů. 

Moderní, racionální, vědecká, pokročilá nebo civilizovaná jsou přívlastky, s kterými často spojujeme společnost, ve které žijeme. Snažíme se tak odlišit od „primitivních“ společností minulosti i současnosti, společností, které „racionalizují“ svůj svět prvky jevícími se západní civilizaci jako zcela iracionální. 

Článek především podrobně analyzuje jednotlivé důvody pro zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem a rozebírá právní úpravu vztahující se k přezkumu rozhodčího nálezu jinými rozhodci. 

Je nutno vyzvednout fakt, že kuřáctví patří mezi nejsnáze ovlivnitelné příčiny předčasné morbidity a mortality. Negativní následky kouření nejsou bezprostřední, a proto jsou často podceňovány a v dalekém časovém horizontu se kuřákům zdají být nereálné.

Článek seznamuje čtenáře s přírodní medicínou, jež je významnou součástí alternativní medicíny a to především s fytoterapií, nebo-li léčbou bylinami. Přestože léčivé rostliny a metody přírodní medicíny nemohou zcela nahradit vědeckou medicínu, jsou velmi účinnou metodou léčby při lehčích onemocněních, chorobách s emocionálním i psychosociálním podtextem a jako prevence. Přírodní přípravky jsou podle mého názoru vhodnou alternativou k synteticky vyráběným volně prodejným lékům, jejichž produkce je spojena s řadou negativních faktorů, jako například testování na zvířatech a plýtvání energiemi a dalšími zdroji.

Základní činností oboru v rámci státního zdravotního dozoru je kontrola plnění zákonných povinností v oblasti ochrany zdraví při práci jako požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, ale i dodržení limitů pro fyzickou zátěž, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, ale i zajištění závodní preventivní péče. 

(Ergon = práce, nomos = zákon) Podle Mezinárodní ergonomické společnosti (IEA, 2000) „Ergonomie je vědecká disciplína zahrnující porozumění interakce mezi člověkem a dalšími prvky systému a profesemi, které aplikují teorii, principy, data a metody k optimalizaci lidské pohody, zdraví a výkonnosti.“

Stres je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy (stálosti vnitřního prostředí) a zabránit poškození nebo smrti organismu. 

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio