Sidebar

21
so, dub

Článek především podrobně analyzuje jednotlivé důvody pro zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem a rozebírá právní úpravu vztahující se k přezkumu rozhodčího nálezu jinými rozhodci. 

Je nutno vyzvednout fakt, že kuřáctví patří mezi nejsnáze ovlivnitelné příčiny předčasné morbidity a mortality. Negativní následky kouření nejsou bezprostřední, a proto jsou často podceňovány a v dalekém časovém horizontu se kuřákům zdají být nereálné.

Článek seznamuje čtenáře s přírodní medicínou, jež je významnou součástí alternativní medicíny a to především s fytoterapií, nebo-li léčbou bylinami. Přestože léčivé rostliny a metody přírodní medicíny nemohou zcela nahradit vědeckou medicínu, jsou velmi účinnou metodou léčby při lehčích onemocněních, chorobách s emocionálním i psychosociálním podtextem a jako prevence. Přírodní přípravky jsou podle mého názoru vhodnou alternativou k synteticky vyráběným volně prodejným lékům, jejichž produkce je spojena s řadou negativních faktorů, jako například testování na zvířatech a plýtvání energiemi a dalšími zdroji.

Základní činností oboru v rámci státního zdravotního dozoru je kontrola plnění zákonných povinností v oblasti ochrany zdraví při práci jako požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, ale i dodržení limitů pro fyzickou zátěž, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, ale i zajištění závodní preventivní péče. 

(Ergon = práce, nomos = zákon) Podle Mezinárodní ergonomické společnosti (IEA, 2000) „Ergonomie je vědecká disciplína zahrnující porozumění interakce mezi člověkem a dalšími prvky systému a profesemi, které aplikují teorii, principy, data a metody k optimalizaci lidské pohody, zdraví a výkonnosti.“

Stres je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy (stálosti vnitřního prostředí) a zabránit poškození nebo smrti organismu. 

Přes všechny prvky objektivní nezbytnosti má práce i svůj psychologický rozměr: může přinášet uspokojení ze samotné činnosti a z jejího výsledku, může být zdrojem seberealizace. Stejně tak může být zdrojem odcizení, pocitu ztráty kontroly nad svými produkty i sebou samým, což není dáno jenom vlastnickým vztahem k výrobním prostředkům. 

Rodiče říkali, uč se chlapečku, nebudeš muset makat rukama. Tak jste se učili a výsledek je ten, že přicházíte domů z práce i přes to, že pracujete především svoji hlavou, tak unaveni, že nemáte náladu řešit ani manželské či milenecké povinnosti.

V současné době si stále více lidí stěžuje na bolesti zad a nosných kloubů. Náš pohybový aparát je vytvořen pro pohyb a velmi těžko snáší statickou, jednostrannou a monotónní zátěž danou současným životním stylem. Ten nás vede k tomu, že nemáme čas sami na sebe, na naše tělo a na chvilku odpočinku. Hektická doba si žádá sedět v kancelářích před obrazovkou počítače, jezdit automobilem a nutí nás i ke špatným stravovacím návykům.

Správný posez u počítače je to nejdůležitější. Čím kvalitnější posez, tím déle u PC vydržíte a nebudou vás trápit zdravotní potíže.

Kdo že, cože? Dana Večeřová? Mluvčí Potravinářské komory tvrdí něco, čemu vůbec nerozumí. Bodejď by ne. Je to mladá prdelka prolezlá palmovým tukem, který jí obaluje mozkové buňky.

Zařizujete nový byt, rekonstruujete nebo pořizujete nový nábytek? Chcete mít předem dokonalou představu o svém bydlení? Snadná pomoc. Vyzkoušejte free aplikaci Sweet Home 3D, která vám umožní vymodelovat si svůj budoucí byt na obrazovce počítače.

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio