Sidebar

29
čt, čen

V současnosti poskytuje prostředí Internetu svým uživatelům mnoho služeb. Mezi ně patří i sociální sítě, což jsou webové stránky, na kterých mohou registrovaní uživatelé vzájemně komunikovat, sdílet informace a data, navazovat nové známosti a být v kontaktu s přáteli z reálného světa. 

V posledních desetiletích můžeme ve světě sledovat trend privatizace bezpečnosti – soukromé společnosti začínají přebírat některé funkce armád či policejních sborů. Často kontroverzní působení nestátních na zisk orientovaných společností v arénách konfliktu v Afghánistánu a v Iráku získalo značnou pozornost médií a veřejného mínění. 

Reklama se stala nedílnou součástí života člověka. Lze se s ní setkat při sledování televize, vyhledávání na internetu, při četbě novin a časopisů, při poslechu rádia, na sloupech veřejného osvětlení, ve vozech městské hromadné dopravy a prostřednictvím billboardů na dopravních komunikacích. 

Jedním z faktorů, které ovlivňují průběh života je strava. Dostatečný příjem základních živin, vody, minerálních látek a vitamínů je nutný pro udržení kvality lidského života. Správný vývoj a růst organismu, udržení pracovní  či sportovní výkonnosti, náchylnost k nemocem a jejich průběh, to vše nějak souvisí s příjmem potravy.

Olejnatá semena jsou semena různých druhů rostlin takzvaných olejnin, které se pěstují po celém světě a společně s obilovinami jsou hlavní tržní komoditou zemědělců. Mezi nejznámější olejnatá semena v České republice patří semena slunečnicová, maková, lněná a dýňová. Kromě nich jsou v práci popsána také semena hořčičná, sezamová, konopná a chia.

Jako památka na „sladké umění“, jak bývá pernikářství nazýváno, se nám dochovaly dřevěné kadluby. Často bohatě vyřezávané formy představují nejen ukázku řezbářské dovednosti starých mistrů, ale především cennou součást mnoha muzejních sbírek.

Některé věci není třeba komentovat. Jako například neexistující slevové akce. Proběhl černý pátek a na vlně histerie se svezl kdejaký podvodník. Můžeme podvodem nazývat i klamavou reklamu? 

V případě, že dlužník není schopen dostát svým dluhům, ve většině právních řádů je zakotven mechanismus, jehož cílem je kolektivní uspokojení věřitelmoů, kteří mají vůči dlužníkovi peněžité a nepeněžité pohledávky. 

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody je déletrvající fenomén Vězeňské služby ČR. Na počátku devadesátých let minulého století byla stěžejní pozornost odborné veřejnosti i zaměstnanců Vězeňské služby soustředěna na demokratizaci vězeňství a přibližování se ke standardům výkonu trestu vyspělých západoevropských zemí. 

Dříve mezi sebou běžní uživatelé používali počítač ke vzájemné komunikaci, která se poté rozšířila do podoby i sociálních sítí, jak v národním, tak v mezinárodním měřítku. K sociální síti může být díky všudypřítomnému internetu a stále více dostupným prostředkům připojen téměř každý. 

Až potlačíte ten přecpaný vozík z hypermarketu, až budete kupovat nesmyslné hory hloupostí, zbytečností a budete poslouchat to nekončící pípání u kasy.

Jistě již člověk doby kamenné si promačkával a rozhýbával namožené nebo pohmožděné svaly a klouby. Ovšem prvním konkrétním písemným dokladem o této činnosti je Ebersův papyrus ze starého Egypta, který je některými badateli datován až do doby 5000 let př.n.l.. 

Další články...

Podkategorie