Sidebar

27
, dub

Organizovaný zločin je podle vlády České republiky jednou z nejzávažnějších hrozeb pro českou společnost. Největší boom zažil tento fenomén v České republice už v 90. letech, kdy se spolu s uvolněním politické a ekonomické sféry otevřela i možnost většího ilegálního byznysu. 

Na vodu, jako všudypřítomnou a nezbytnou látku, se často - při zjišťování stravovacích zvyklostí, ve vyhodnocování a sestavování jídelníčků, ve výživových doporučeních nebo v samotném dodržování pitného režimu a životního stylu - zapomíná.

Indonésie je rozvojová ekonomika. Ekonomika, která je v současosti závislá na všem codnes jíte,tedy skoro všem. Už jste se někdy podívali kolik denně sníte palmového tuku? Kdybyste denně snědli tolik sádla, možná byste se tomu divili. Jenže ono vám to nepřipadá divné. 

Změny, které se odehrávají v oblasti výpočetních technologií na samém konci minulého století, dávají vzniknout do té doby nepředstavitelnému společenskému jevu - masově rozšířenému blogování. Za svou krátkou existenci prochází tento fenomén množstvím podob a zásadních změn, které jsou však z odborného hlediska společenskými vědami zmapovány pouze povrchně. 

On si myslí: já pán, ty pán. Ale kdo má peňauze, je ešče větší pán. Co ty na to, Maryšo? Postoj České republiky k Ruské federaci je téma, které díky historickým zkušenostem v zemi silně rezonuje. Debata navíc ve světle nedávných událostí, konkrétně ruské anexe Krymu, a Ukrajiny nebo prosazování a v konečném důsledku dodržování a plnění protiruských sankcí, nabývá na nebývalé intenzitě. 

Z médií často slýcháváme o problémech ničení deštných pralesů, změnách klimatu nebo chudobě v rozvojových zemích, ale spojitost s naším každodenním chováním - naší spotřebou - nám většinou uniká. Přitom je tato spojitost velmi úzká.

O návykových látkách coby součásti životního stylu, lze hovořit jako o fenoménu dnešní doby. Problém samotné závislosti na návykových látkách je problémem multidisciplinámím, kde se kombinují vlivy psychologické, sociální a biologické.

Protipožární dveře jsou jen papír, který má prokázat, že si výrobce někdy v minulosti nechal něco někde vyzkoušet. Žádné dveře, které jsou v česku namontované nejsou protipožární.

Přes svoji novost Facebook zahltil svět a stal se během neuvěřitelně krátké chvíle běžnou součástí našeho života. Není již využíván jen ke komunikaci mezi uživateli, ale nabízí také různé způsoby zábavy, zprostředkovává informace. 

Trest je jedním ze způsobů, jak vymoci společenské, náboženské, morální, právní aj. normy. Trest vzniká v rámci každého společenství, neboť každé společenství si stanovuje jistá psaná či nepsaná pravidla, vyjadřující principy a hodnoty na nichž toto společenství stojí. Trest následuje jako možné z řešení při porušení nebo ohrožení těchto hodnot a pravidel a zajišťuje i dosahování daného společenského užitku. 

V průběhu dvacátého století zažily svůj rozmach mnohé ideologie obsahující velmi zvýrazněnou myšlenku boje. Mám-li zmínit ty nejvýraznější, pak jednou z nich byl komunismus, druhou fašismus a jeho modifikace - nacismus. Nacismus neboli nacionální socialismus bude pro tuto práci výchozí ideologií. Tato ideologie a její praktické projevy nepřehlédnutelně ovlivnily svět nejen v éře svého největšího rozkvětu, ale ovlivňují ho dodnes, což se pokusím dokázat.

Jedinečná příležitost pro ty, kteří ještě neobjevili kouzlo obrázků. V článku se budeme zabývat možnostmi marketingové komunikace prostřednictvím sociální sítě Pinterest a mým cílem je sestavit zásady úspěšné propagace firem na této sociální síti. 

Další články...

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio